کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

این آمار رشد اقتصادی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات است

این آمار رشد اقتصادی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات است

این آمار رشد اقتصادی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات است

محسن چمن آرا، نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و عراق رشد ۷.۴ درصدي را به حربه‌هاي سياسي و انتخاباتي تعلق مي‌دهد

دستکاری آمار رشد اقتصادی با نزدیک شدن به انتخابات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل، دولت را به دستکاری آمار رشد اقتصادی متهم کرده است:‌ اين روزها كارشناسان بخش خصوصي در محافل خبري از رشد ۷٫۴ درصدي بخش اقتصاد سخن به ميان مي‌آورند. عده‌يي از نمايندگان بخش خصوصي سوال‌هايي را همچون اينكه چرا رشد ۷٫۴ درصدي اقتصاد، در بدنه توليد نمايان نيست، مطرح مي‌كنند و عده ديگري براين باورند كه رشد بخش اقتصاد به اين ميزان اعلام شده (۷٫۴ درصدي) رخ داده اما چشم گير نبوده است. در اين ميان محسن چمن آرا، نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و عراق رشد ۷٫۴ درصدي را به حربه‌هاي سياسي و انتخاباتي تعلق مي‌دهد و به «تعادل» مي‌گويد: در اين بازه زماني رشد بخش اقتصاد رخ داده اما در اين ميان و باتوجه به در پيش بودن انتخابات نبايد از حربه‌هاي سياسي نيز غافل بود….

در شرايط فعلي مساله اساسي عميق شدن ركود و معضل بيكاري در جامعه است كه در راستاي برطرف شدن اين معضل مسوولان و نمايندگان بخش خصوصي بايد دست در دست هم دهند تا اين معضل را برطرف سازند. درواقع هدف از نقد نمايندگان بخش خصوصي درباره ارائه آمارها، چاره‌انديشي درباره وضعيت صنايع كوچك و متوسط است. متاسفانه طي چند سال اخير صنايع كوچك و متوسط دچار چالش و آسيب‌هاي فراوان شده‌اند و حالا وقت آن رسيده كه برنامه مدوني براي صنايع كوچك و متوسط در نظر گرفته شود تا اين صنايع هم رشد باثباتي را داشته باشند. درواقع، توجه به بخش صنايع كوچك و متوسط مي‌تواند رشد اقتصاد كشور را پايدار و فراگير كند.

يكي از ر اه حل‌هاي رشد پايدار اقتصاد جذب سرمايه‌گذار خارجي و كمك‌هاي دولتي به صنايع كوچك و متوسط است. به عنوان مثال چندي پيش يكي از مسوولان درباره كمك‌هاي دولت به بخش صنعت و عدم دريافت ماليات از صنايع كوچك و متوسط سخن به ميان آورد. متاسفانه طي سال‌هاي اخير ما شاهد ركود عميق در اين حوزه‌ها هستيم، به واقع در اين شرايط صنعتگران قادر به پرداخت حقوق مالياتي خود نيستند؛ ‌چراكه ركود عميق منجربه انبار شدن كالاهاي توليدي شده است. با وجود اين چه طور مي‌توان از توليدكنندگان صنايع كوچك و متوسط انتظار پرداخت ماليات داشت؟دولت بايد در اين بازه زماني تدابيري را اتخاذ كند تا صنايع كوچك و متوسط به جاي روند نزولي روند صعودي را در پيش بگيرند. متاسفانه در شرايطي كه كالاها در انبار به معرض خاك خوري درآمده ما بايد اقداماتي را درنظر بگيريم تا فشارها از دوش توليدكننده كاسته شود…

درواقع، نه تنها ما بلكه در كشورهايي كه سياست‌هاي شبيه ما را دنبال مي‌كنند چنين رويكردي حاكم است، يعني مسوولان به دليل در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري اقدام به دستكاري در آمارها مي‌كنند. متاسفانه مسموم كردن جو و حربه‌هاي اين‌چنيني جز اقدامات بديهي دولت‌هاست؛ اين موضوع درحالي است كه دغدغه اين روزهاي بخش خصوصي برطرف شدن مشكلات مربوط به بخش اقتصاد كشور است. به واقع، با اين اقدامات دولتمردان، افراد بخش خصوصي كشور دوست ندارند كه دست مايه حربه‌هاي سياسيون كشور شوند.

این آمار رشد اقتصادی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات است