به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

گرفتن فال حافظ از دیوان حافظ چه مراحلی دارد

گرفتن فال حافظ از دیوان حافظ چه مراحلی دارد

مرحل اول گرفتن فال حافظ نیت کردن است.

توجه کنید که نیت شما یعنی قصد شما از فال گرفتن و اینکه می خواهید بدانید نتیجه این کاری که می خواهید انجام دهید چه می شود و آیا انجام دادن کاری که برایش فال می گیرید، درست است. ضمنا برای چیزهای بدیهی و کلی نیز بهتر است نیت نکنید. برای مثال اگر می خواهید خانه یا ماشین بخرید و پول به اندازه کافی دارید و همه جوانب و شرایط خریدن خانه درست است، خوب مشخصا بهتر است این کار را انجام دهید. اما برای برخی از کارهای جزئی که در انجام آن شک دارید یا احتمال می دهید که در این کار دچار مشکل و دشواری شوید می توانید نیت کرده و فال حافظ بگیرید.

فال حافظ از دیوان حافظ , تعبیر فال حافظ , فال حافظ با معنی


فال حافظ با تعبیر و با معنی

مرحله دوم گرفتن فال حافظ فاتحه خواندن است.

فاتحه خواندن را معمولا به نیت حضرت خواجه حافظ شیرازی می خوانند و از خداوند برای ایشان طلب مغفرت می نمایند. بعضی هم که فال حافظ را بر سر مزار حافظ می گیرند، سر مزار حافظ چیزی خیرات می کنند مانند نبات. بنابراین برای شادی روح حافظ برای ایشان یک فاتحه بخوانید و سپس به مرحله بعدی گرفتن فال حافظ بروید.

مرحله سوم گرفتن فال حافظ قسم دادن حافظ است.

منظور از قسم دادن حافظ هنگام فال حافظ گرفتن این است که حافظ را قسم دهید که نتیجه فال حافظ شما را صریح و واضح کرده و آن را خوب نماید. معمولا این بیت شعر را برای قسم دادن حافظ پیش از گرفتن فال حافظ می خوانند:

ای خواجه حافظ شیرازی

تو که دانای هر رازی

آینده ما را خوب بنوازی


مرحله چهارم گرفتن فال حافظ باز کردن دیوان حافظ

برخی می گویند که بهتر است بچه نابالغ (که گناهان کمتری دارد) کتاب یعنی دیوان حافظ با باز کند اما نیاز به این کار نیست و شما می توانید خود دیوان حافظ را باز کرده و غزلی که در بالای صفحه سمت راست از بین دو صفحه ای که باز شدند را بخوانید که جواب فال حافظ شماست. در برخی از دیوان ها ممکن است بیت اول غزل در صفحه قبل باشد یعنی از ابتدای صفحه سمت راست نباشد که باید به صفحه قبل رفته و از اول غزل شعر را بخوانید.

ابیات شعرهای حافظ به گونه ای است که معمولا می توانید از یک یا چند بیت هر غزل نتیجه و معنای نیت فال حافظ خود را برداشت نمایید. البته اگر معنی کردن آن برای شما دشوار است می توانید با معانی کلمات مورد استفاده در اشعار حافظ آشنا شوید یا اینکه از دیوان های حافظ که تفسیر دارند، استفاده نمایید. اگر هم در غزل بالای صفحه سمت راست نتیجه نیت فال حافظ شما مشخص نشد، می توانید به غزل بعدی در همان صفحه مراجعه کنید که می گویند این غزل شاهد فال شماست یعنی مطالب غزل قبلی را تایید و تکرار کنید.


فالنامه حافظ

تفسیر و تعبیر فال حافظ

برای اینکه شعر حافظ که نتیجه فال گرفتن شما با دیوان حافظ است را معنی کنید می توانید از افراد خبره کمک بگیرید، اما بدانید که خودتان بهتر می توانید نتیجه فال حافظ خود را تفسیر و تعبیر کنید چون خود بهتر از نیت فال گرفتن آگاه هستید و تعبیرهای بهتری از فال حافظ می توانید داشته باشید.


گرفتن فال حافظ از دیوان حافظ چه مراحلی دارد