در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

مطلب طنز و خنده دار سیاسی گل من | در دولت محمود کجا بودی؟

مطلب طنز و خنده دار سیاسی گل من | در دولت محمود کجا بودی؟

 اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی , اخبار طنز

در دولت “محمود” چه ساکت بودید!/ گویا که هنوز هم از او خشنودید/ از دید شما دلار او مفتی بود/ یا هر رقمی را که تو خود گفتی بود…

به بهانه مناظره تلویزیونی شریعتمداری و کواکبیان.

ای مدعی العموم در هر جریان

ای صاحب اسناد، هم از این و از آن

ای منتقد ِ همیشه و همواره

دولت شده از دید شما بدکاره!

استادِ بلامنازع تند نویس

نزدیک به قَرنیست که هستید رئیس

ای آنکه مصونید ز توقیف شدن

آزاد به خرج کردن ِ پول وطن

در سازِ مخالف که تبحر دارید

به به که چقدر هم تبختُر دارید!

“برجام” شده خار به چشمان شما

در حسرت آنید که گردد مُلغا

هر کس به شما کار ندارد خوب است

هم دولت و هم هیأت او مطلوب است

در دولت “محمود” چه ساکت بودید!

گویا که هنوز هم از او خشنودید

از دید شما دلار او مفتی بود

یا هر رقمی را که تو خود گفتی بود

هرگز بدِ او را ننویسید، مگر

جایی که رسَد به سود سرکار ضرر

در تهمت و افترا تخصص دارید

در کار همه حقِّ تفحص دارید

از این همه دشمنی چه شد عایدتان؟

خوش نیست چنین راه در این دور و زمان

محبوب شدن بین خلایق بد نیست

اندیشه اینچنین علایق بد نیست

اما گل من، راه به بیراهه مجو

جز حرف حقیقت سخن تلخ مگو

خواهی که به اندازه خود پی ببری

از ماهیت خویش بیابی خبری

یک حزب بزن بیا به میدان نبرد

تا فاش شود کیست در این مرحله مَرد

مطلب طنز و خنده دار سیاسی گل من | در دولت محمود کجا بودی؟